Internt

Tidligere referater kan I finde link til nederst på denne side. /jørgen l

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 2.12. 2014

Deltagere: Hanne Lene, Susanne, Kim, Mikael, Mette J., Mette L., Britta, Helle, Rasmus, Lone

Afbud: Lisbet, Allan

  1. 1.       Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Under pkt. 7 – Faciliteter, legeplads.

Dagsorden godkendt.

 

  1. 2.       Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:

Godkendt. God skriftlig beretning i Sognenyt.

 

  1. 3.       Konstituering – valg af sekretær og næstformand:

Formanden bød velkommen til Kim og Lone som nye bestyrelsesmedlemmer.

Mette fortsætter som sekretær, Mikael fortsætter som næstformand.

 

  1. 4.       Evaluering af generalforsamling, julesjov i natten, julemandsvækning:

Generalforsamling:

Det var et godt arrangement og godt at se flere børnefamilier. Gode tilbagemeldinger fra flere deltagere og flere der har sagt, de gerne vil deltage, når konceptet er sådan. Måske lidt mere forplejning, kringle til kaffen eller lign.. Vi regner med at gentage formen næste år og håber på endnu større opbakning. Det er af stor værdi, at børnene introduceres til foreningsarbejdet på denne måde.

 

Julesjov i natten:

Fed oplevelse, 44 børn. Skøjtehal, spisning, svømmehal, Næshallen, vågne børn det meste af natten, spring og leg.

Nogen har sagt, at det var for dyrt, det kostede 250 kr. Det skal måske præciseres hvad pengene går til. Gymnastikudvalget evaluerer på det.

 

Julemandsvækning:

Helle var der og siger, at det gik fint. Vi har ikke været involveret i det. Udvalget har sagt op, så vi skal finde ud af noget næste år.

 

  1. 5.       Fundraising, evt. deltagelse i Idrætsinspiration 2015:

Hvem vil med til Idrætsinspiration d. 17.1.? Mette J., Mikael, Helle, Mette L., Hanne Lene.

Fundraisinggruppen har kigget på en dato, hvor vi kan mødes og snakke fundraising, gerne med en ”gæsteoptræder”, som kan komme med gode historier og input omkring fundraising. Nogle ideer? Gudrun Gjesing? Bjarne Knudsen? Allan Højmark? Én fra DGI? Vi spørger Janne.

Der bliver sendt en doodle rundt for mulige datoer.

 

  1. 6.       Økonomi – afregning fra Næsset badminton og Kløften? Dankortterminal, revisor:

Der er ikke kommet badmintonpenge endnu, vi rykker for dem.

Kløften har givet os ca. 33.000 kr.

 

Susanne snakker med Jørgen Lildholdt om, hvordan vi får afmeldt Dankortterminalen og hvordan vi får startet Mobilpay i stedet for.

 

Vi mangler stadig en revisor for 1 år. Nogle forslag?? Vi tænker alle meget…..

 

Vi har stadig ikke fået en regning fra Friskolen.

Det er stadig uafklaret, hvor meget kommunen skal betale til Friskolen for leje af gymnastiksal.

Jørgen Meyer skal have et møde med friskolen på fredag, så vi venter og ser.

 

Pt. er der ca. 137.000 kr. på kontoen.

 

  1. 7.       Diverse:

Formanden orienterede om Klubliv Danmark, et nyt tiltag som vi kan komme til at tjene en del penge på. Vi hører nærmere om dette senere.

 

Mikael kontakter Grethe Sørensen ang. §79 midler.

 

Birgitte Kloster har forespurgt, om hun må låne klubhuset til noget Coachtræning. Formanden snakker med hende om det.

Formanden snakker også med Lena Jensen vedr. portvinsarrangement.

 

Rasmus køber for 1000 kr. til Crossgym, det er de penge vi skal have fra dagplejen. Det skal gerne gøres snart, da de skal have regningen inden det nye år.

 

Mette L. og Hanne Kongsted laver bogbyttecentral i klubhuset.

 

Iver Magaard er ved at være klar til at sætte vores nye opvaskemaskine op. Hvem vil købe den gamle?

 

Vi skal have en ny tovholder til Kløften, nu hvor Asbjørn er gået ud af bestyrelsen. Han vil gerne stadig være med til at arrangere. Vi tænker over det til næste gang og overvejer også, om vi skal have et ”Kløftenteam”, som tager sig af det praktiske omkring vagtplan og andet.

 

Vi har snakket om at lave hjælperfest i en anden form end tidligere. Ingen forslag, så vi lægger den død indtil videre.

 

Floorball: Kommer med på næste bestyrelsesmøde.

 

Hjemmeside: Britta har været i gang med at opdatere på hjemmesiden. Kontakt hende, hvis der er noget du vil have lagt på. Der bliver lavet et link på hjemmesiden til Facebook, så folk kan følge med der i stedet for den gruppe vi har. Det tager Mikael sig af.

 

Legepladsen: Svævebanen skal repareres, Mikael finder ud af, hvad det koster og får det sat i værk.

 

Rideafdeling: Der er ved at blive renoveret i ridestalden, det går meget stille og roligt. Der bliver holdt indvielse inden jul. Rasmus sørger for en erkendtlighed til Næssets Murerfirma og til pladsformanden.

Mette J. roser hjælperidepigerne, fordi de tager derned i al slags vejr.

 

  1. 8.       Evt.:

Nye møder:

29.1. kl. 16.30 – 19.30

 

Ref.: Mette

 

Referat af 02.12.14

Referat af 25.09.14

Referat af 19.08.14

Referat af 30.04.14

Referat af 03.04.14

Referat af 16.01.14

Alle referater 2014

Alle referater 2013

Alle referater 2011

Referat af 17.01.12

Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling 2011

Du skal logge på for at sende en kommentar.