Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening

Generalforsamling 2024


VUIF – Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening har afholdt ordinær generalforsamling 2024.


Det var en god og hyggelig aften for 28 af vores aktive medlemmer. Foreningens generalforsamling er årets store fællesskabsfest, hvor vi gør status og kigger fremad. Derfor håber vi, at mange flere næste år vil være med til denne hyggelige aften, hvor bestyrelse, udvalg, frivillige og aktive kan give deres input til forenings virke.

Formand Kåre Pedersen holdte bestyrelsens beretning efterfulgt af et diasshow fra mange af foreningens mangeartede aktiviteter. Fokus var på de mange frivillige, som foreningen er dybt afhængig af.

Et flot regnskab blev fremlagt inden Årets VUIF’ere blev kåret. Hyldesten faldt i år på Lina Lagoni, som den unge og Mette Fallesen som den mere modne.

Bestyrelsen blev genvalgt nye suppleanter blev 2x Simon – nemlig Kristensen Horst og Nymann Sørensen.

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig og vil fortsætte arbejdet med at sikre en aktiv og synlig forening for alle.
  • Formand: Peder Ellegaard
  • Næstformand: Jørgen Smed
  • Kasserer: Gitte Tygesen og Lone Larsen
  • Sekretær: Rasmus Haugaard

Bestyrelsen vil nedsætte nogle ansvarsområder med ansvarlige bestyrelsesmedlemmer samt pege på nogle kontaktpersoner, som medlemmer kan tage fat på. Se mere om dette senere.
Godkendt og revideret regnskab 2023 (0.1 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.1 Mb)
Lina Lagoni (th) blev årets Unge VUIF'er 2024 mens Mette Fallesen (tv) blev Årets VUIF'er 2024. Stort tillykke til dem begge 😊

Generalforsamling 2023


VUIF afholdte også i år en fantastisk god aften med generalforsamling og mange mennesker og en super god stemning.

Formand Kåre aflagde en god beretning om et år præget af en supergod opstart efter et par dumme corona-år. Stor tilstrømning til gymnastikkens hold - og heldigvis mange børn på vores hold. Men de voksne er også godt tilbage i vores fællesskaber igen.

Marius Fallesen blev fortjent hædret som årets VUIF'er 2023.

Som noget nyt kårede vi en Årets Ungen VUIF'er.

Lukas Hedegaard blev årets unge VUIF'er.

Gitte aflagde et flot regnskab med et overskud på 28.500 kr. 

Endelig var der genvalg til alle på valg i bestyrelsen og Rasmus Haugaard blev valgt ordinært til bestyrelsen. Nicolaj Kloster og Jane Nissen blev valgt som nye suppleanter.
Hent referat fra generalforsamling 2023 (0.8 Mb)
Præsentation fra Generalforsamling 2023 (5.6 Mb)
Årsregnskab 2022 (0.1 Mb)
Formandens beretning (0.2 Mb)

Generalforsamling 2022


VUIF afholdte en fantastisk god aften med mange mennesker og en super god stemning.

Formand Kåre aflagde en god beretning om et år præget af restriktioner og aflysninger mod vores vilje. Men også en masse nye aktiviteter - så trods alt et positivt syn på 2022.

Janne Bonde blev fortjent hædret som årets VUIF'er.

Gitte aflagde et flot regnskab med et beskedent underskud på 7.500 kr. Flot i et år præget af faldende deltagere på mange hold og lange nedlukninger. Men vi har været gode til at søge penge - og så har vi omlagt en del af vores beholdninger i form af obligationer til aktiver i en ny padel-bane som står klar.

Endelig var der genvalg til alle på valg i bestyrelsen og Peder Ellegarrd blev valgt ordinært til bestyrelsen. Rasmus Haugaard blev valgt til ny suppleant.

Hent og læs beretning og referat herunder.
Hent referat fra generalforsamlingen (0.6 Mb)
Hent formandens beretning her (94.9 Kb)

Generalforsamling 2021


Torsdag den 20. maj 2021


Årets generalforsamling blev afviklet på en god og festlig måde i Vilstrup Forsamlingshus. Det var en god oplevelse igen at kunne samle folk omend der stadig er nogle restriktioner at tage hensyn til.

I kan læse årets beretning i linket herunder. I år havde formanden taget fokus på det mærkelige år med corona - men også den store initiativrigdom, som flere af vores frivillige udviste i modgang. Det gav også udslag i udnævnelsen af årets VUIF'er, som i år var hele fire personer, som alle har gjort en stor indsats for at holde aktiviteterne i gang - også virtuelt. Stort tillykke til Gitte Lildholdt, Pernille Nybo, Hanne Lene Haugaard og Marius Haugaard Smed.

Regnskabet blev godkendt med et mindre underskud - flot i et meget vanskeligt år med manglende aktiviteter.
Bestyrelsen fik vedtaget vedtægtsændringer. primært således, at vedtægterne nu tillader at vi holder en virtuel generalforsamling, hvis force majeur gør, at en fysisk ikke er mulig. Ellers er forældre til betalende børn nu også valgbare til bestyrelsen.

En workshop med fire emner gav mange gode input til bestyrelsens arbejde i det næste år. 

Tak til alle for en god generalforsamling under Asbjørns myndige ledelse som dirigent.
Referat fra årets generalforsamling 2021 (0.6 Mb)
Læs bestyrelsens beretning her (0.1 Mb)
Årets reviderede regnskab og balance blev godkendt på generalforsamling:
Oversigt regnskab 2020 (0.1 Mb)
Balance 2020 (0.1 Mb)
Se billeder fra årets generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020


VUIF har afholdt generalforsamling 2020. Det var en god aften med stor opbakning og en fantastisk stemning. Dejligt når så mange medlemmer bakker op om årets store demokratiske fest med sang, beretninger, regnskab og valg til bestyrelsen.

Susanne og Louise valgte i år at stoppe i bestyrelsen efter flere års godt arbejde. Anja Godbersen blev nyvalgt til bestyrelsen. Velkommen til Anja 🙂
Se den nye bestyrelse her.

Peer Olsen blev valgt som Årets VUIF'er for hans store engagement og altid positive tilgang til instruktørrollen.

Årets VUIF'ere blev:

Peer Olsen - instruktør for Jumping Friday og fællesholdet Teamspring HVHM
 

Se billeder fra generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning og regnskab


Bestyrelsens beretning (0.2 Mb)
Regnskab 2019 - oversigt (0.2 Mb)

Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive en del af fællesskabet i en driftig og aktiv forening, kan du melde dig ind via en aktivitet her.
Betal kontingent og bliv medlem

Facilitetssamarbejdspartnere

Facilitetssamarbejdspartnere

Facilitetssamarbejdspartnere

Kalender
VUIF på Facebook

VUIF på Youtube

Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening | 6100 Haderslev | vuif@vuif.dk | CVR-nummer: 31863228