Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening

Om Spring Sikker i VUIF


I VUIF vil vi gerne skabe sammenhæng mellem vores forskellige hold og arbejder i forening ud fra en fælles rød tråd. Den røde tråd er lavet med udgangspunkt i gymnastikpyramiden, så børnene arbejder med det der passer til deres alderstrin og færdighedsniveau.

Den røde tråd er beskrevet i nedenstående link.
Kolonne 2 er de grundelementer, der arbejdes med udgangspunkt i og kolonne 3 er de mål vi går efter at skulle nå i løbet af sæsonen.
På de enkelte hold arbejdes også med de elementerne på de beskrevet på de foregående hold.

Det, der står i skemaet, er det der kommer yderligere til og det der har særligt fokus.

Børnene vil naturligvis have forskellige forudsætninger og børn kan også være senstartere, så derfor kan børn på et hold have behov for at arbejde med nogle af de grundelementer, der ellers er beskrevet på tidligere hold.
Hent "Den Røde Tråd" her. (0.1 Mb)

Grundprincipperne for Spring Sikker i VUIF

Nedenstående punkter er besluttet og gennemført som en del af processen for at blive certificeret som en Spring Sikker-forening.
 • Ledelsen/Bestyrelsen i foreningen er ansvarlig for kvalitetsprocessen
  • Ledelsen skal motivere og inspirere instruktører og medlemmer til at deltage i udarbejdelse af mål, handlingsplaner og retningslinjer.
 • Involvering af instruktører
  • Instruktørerne involveres i udvikling af indsatsområderne for at sikre ejerskab og forankring.
 • Foreningen udvikles i dialog med medlemmerne og med fokus på kerneydelsen
  • Medlemmer deres forældres krav og ønsker til fremtiden skal danne grundlag for foreningens udvikling og kvalitetssikring.
 • Foreningsværdierne er grundstenen i processen
  • Forudsætningen for succes med processen og dens resultat er, at hele foreningen deltager i processen.
 
 • Gennemført for at blive certificeret

  • Fælles kursus for alle instruktører (Basis og/eller SS1)
  • Kan holdes i vante rammer (fre-søn)
  • Giver fælles sprog for alle
  • Fælles progression fra mini til maxi
  • Fælles holdninger til forældre, skader m.m.
  • Uanset hold er der fælles ansigt ud af til
 • Instruktør-trainee-forløb
  • Klare retningslinier og forventninger
  • Klare instruktørkompetencer på plads
  • Krav om min. 1 kursusforløb pr. år
 • Sikkerhed
  • Modtagere har kompetence til springene på deres hold
  • Krav til sikkerhed er kendt
  • Effektiv akut/første skadesbehandling
  • Stil realistiske krav til forældrehjælp
Herunder kan du se hele forarbejdet for vores certificering.
Se VUIF's selvevaluering godkendt ved certificeringen. (0.4 Mb)
VUIF's forældrefolder om deres ansvar i børnenes gymnastiklæring (2.0 Mb)
Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive en del af fællesskabet i en driftig og aktiv forening, kan du melde dig ind via en aktivitet her.
Betal kontingent og bliv medlem

Facilitetssamarbejdspartnere

Kalender
VUIF på Facebook

VUIF på Youtube

Vilstrup Ungdoms og Idrætsforening | 6100 Haderslev | vuif@vuif.dk | CVR-nummer: 31863228